Zasady wynajmowania lokali

Informacja dotycząca ws zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kutno

Rada Miasta Kutno w dniu 23 lutego 2021 roku Uchwałą NR XXXIV/322/21 uchwaliła nowe przepisy dotyczące zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kutno.