Wykaz nieruchomości do użyczenia

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Kutno przeznaczonych do użyczenia.

Zarząd Nie ruchomości Miejskich w Kutnie podaje do publicznej wiadomości wykaz użyczonych nieruchomości gminnych, położonych w Kutnie, stanowiących własność Gminy Miasto Kutno.