Zarządzenie Nr 246/2022 Prezydenta Miasta Kutno

Regulamin naboru wniosków o zawarcie umów najmów lokali

Zarządzenie nr 246/2022 r. Prezydenta Miasta Kutno z dnia 08.12.2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umów najmu lokali, kryteria pierwszeństwa, kryteria oceny punktowej wniosków, zasady przeprowadzania oceny wniosków, wniesienie partycypacji i obowiązkową kaucję dla lokali, które będą utworzone w budynkach budowanych w Kutnie przy ul. Siemiradzkiego nr 7 i ul. Siemiradzkiego nr 7A z udziałem miasta, przy udziale finansowego wsparcia Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopłat oraz wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.