Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Dyrektor Zarządu Nieruchomości Miejskich w Kutnie ustala wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.