Misja i Cele

Misją Zarządu Nieruchomości Miejskich w Kutnie jest realizacja polityki mieszkaniowej Miasta Kutno poprzez zaspokajanie bieżących i przyszłych zbiorowych potrzeb mieszkaniowych społeczności lokalnej, skuteczne i efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym w drodze świadczenia usług oraz wpływanie na rzecz poprawy jakości życia osób zamieszkałych i użytkujących lokale będące własnością Gminy Miejskiej Kutno. 

Nasze główne cele to:

 • bieżące administrowanie nieruchomościami;
 • zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości; utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z ich przeznaczeniem, poprzez bieżącą konserwację i remonty;
 • usuwanie awarii i skutków awarii na nieruchomościach; zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno - finansowej nieruchomości;
 • uzasadnione inwestowanie w nieruchomości poprzez kompleksowe podejmowanie decyzji dla optymalnego przystosowania budynków, ich urządzeń oraz infrastruktury do użytkowania;
 • utrzymanie w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń oraz urządzeń budynków służących do wspólnego użytku lokatorów i użytkowników lokali oraz jego otoczenia;
 • posiadanie trwałej stabilności finansowej zakładu;
 • ciągłe doskonalenie usług poprzez analizę potrzeb klienta oraz podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników.

Zarządzając nieruchomościami stawiamy za cel zadowolenie i satysfakcje mieszkańców, ich wygodę i bezpieczeństwo, pozytywne relacje między ludźmi oraz doświadczenie i wiarygodność.

  referent 
  Misja i Cele
 • Kontakt

  • Kutno ul. Oporowska 5
  • (24) 252-81-00
  • (od 7:00 do 15:00)
  • sekretariat@znmkutno.pl
  nowy serwer