O Firmie ZNM

Misją Zarządu Nieruchomości Miejskich w Kutnie jest realizacja polityki mieszkaniowej Miasta Kutno poprzez zaspokajanie bieżących i przyszłych zbiorowych potrzeb mieszkaniowych społeczności lokalnej, skuteczne i efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym w drodze świadczenia usług oraz wpływanie na rzecz poprawy jakości życia osób zamieszkałych i użytkujących lokale będące własnością Gminy Miejskiej Kutno.
Firma Zarząd Nieruchomości Miejskich w Kutnie działa od 01 stycznia 2005. Wówczas to zakład przejął od Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kutnie administrację i zarząd lokalami mieszkalnymi komunalnymi i lokalami użytkowymi.

Przedmiotem działania Zakładu jest realizacja zadań własnych Miasta Kutno w zakresie gospodarki nieruchomościami, w tym zarządzanie lokalami służącymi do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, lokalami użytkowymi oraz innymi miejskimi obiektami.
  O Firmie ZNM
 • Kontakt

  • Kutno ul. Oporowska 5
  • (24) 252-81-00
  • (od 7:00 do 15:00)
  • sekretariat@znmkutno.pl
  nowy serwer