Instalacja c.o. i instalacja wodociągowa (wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji)


Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane


Zarząd Nieruchomości Miejskich w Kutnie ogłasza postępowanie przetargowe, którego przedmiotem jest wykonanie Instalacji c.o. i instalacji wodociągowej (wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji) m. Kutno ul. Kościuszki 8, ul. Kościuszki 6A, dz.nr ew. 280, 281, obręb 005 Śródmieście.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z dokumentacją przetargową.

Ogłoszenie ważne do dnia 21.10.2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

nowy serwer