Przetarg na wykonanie instalacji c. o. i c. w. u.

Zarząd Nieruchomości Miejskich w Kutnie ul. Oporowska 5 ogłasza postępowanie przetargowe, którego przedmiotem jest wykonanie instalacji c. o. i c. w. u. wraz z węzłem cieplnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy Plac Wolności 12 w Kutnie.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z dokumentacją przetargową.