Przetarg na wynajem pawilonu gastronomicznego

Zarząd Nieruchomości Miejskich w Kutnie ul. Oporowska 5 ogłasza: I ustny przetarg nieograniczony tj. licytację stawki czynszu za wynajem pawilonu gastronomicznego (lokal użytkowy) położonego w Kutnie przy Placu Wolności.

Zarząd Nieruchomości Miejskich w Kutnie ul. Oporowska 5 ogłasza: I ustny przetarg nieograniczony tj. licytację stawki czynszu za wynajem pawilonu gastronomicznego (lokal użytkowy) położonego w Kutnie przy Placu Wolności .

W/w pawilon o powierzchni użytkowej 153,32 m 2 wyposażony jest w instalację elektryczną, centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjną. Stawka minimalna do licytacji za 1m2 pow. użytkowej wynosi 15,00zł + podatek VAT. Postąpienie wynosi 0,50zł/m².

Najemca będzie dodatkowo ponosił koszty związane z dostawą energii elektrycznej /rozliczenie z dostawcą/, energii cieplnej, dostawą wody i odbiorem ścieków, utrzymaniem czystości, wywozem nieczystości stałych /we własnym zakresie/ oraz będzie opłacał podatek od nieruchomości w oparciu o deklarację podatkową płatną bezpośrednio do Urzędu Miasta Kutno.

Pawilon został w pełni przystosowany do prowadzenia usług gastronomicznych i wyposażony jest w m.in. szafki, umywalkę, półki, krzesła, stoły, zlew, lodówki i sprzęt AGD.

Spis pełnego wyposażenia w/w pawilonu znajduje się na stronie internetowej wynajmującego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZNM oraz Urzędu Miasta.

Przetarg ustny odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2021r. w siedzibie ZNM (sala konferencyjna II p.) o godz. 9.00.

Za wynajem w/w pawilonu najemca przed zawarciem umowy najmu zobowiązany będzie wpłacić kaucję zabezpieczającą (tj. czynsz brutto x 3 m-ce ). Warunkiem udziału w ustnym przetargu jest dokonanie wpłaty wadium na konto w BNP Paribas S.A. O/Kutno nr: 93 2030 0045 1110 0000 0168 4970, w kwocie 565,75 zł, w terminie do dnia 26.04.2021r. Projekt umowy najmu jest do wglądu w siedzibie ZNM (pok. nr 5). Nieruchomość można będzie oglądać po uprzednim zgłoszeniu i uzgodnieniu terminu z administracją ZNM (pok. nr 2 lub 5), lub telefonicznie (24)252-81-10. Wpłacone wadium przez osobę, która wygra licytację stawki czynszu, po zawarciu umowy najmu zaliczone zostanie na poczet czynszu najmu. Wadium przechodzi na rzecz Zarządu Nieruchomości Miejskich w przypadku odstąpienia osoby, która wygrała licytację stawki i nie zawarła umowy najmu z przyczyn niezależnych od Zarządu Nieruchomości Miejskich.

Ponadto informujemy, że do przetargu mogą przystąpić osoby, które na dzień 26.04.2021r. nie zalegają z płatnościami czynszowymi wobec zarządcy tj. Zarządu Nieruchomości Miejskich w Kutnie. Dodatkowych informacji w sprawie przetargu, udziela sekcja administracji i eksploatacji (pok. nr 2 i 5) oraz telefonicznie pod nr tel. 24/252-81-10, 24/252-81-07. Zarząd Nieruchomości Miejskich w Kutnie zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przetargu, bez podania przyczyn. Dyrektor  

ZAŁĄCZNIKI