Wykonanie instalacji c.o. i instalacji wodociągowej wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji


Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Zarząd Nieruchomości Miejskich w Kutnie ogłasza postępowanie przetargowe, którego przedmiotem jest wykonanie instalacji c.o. i instalacji wodociągowej wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Plac Wolności 15 i ul. Teatralna 10 w Kutnie.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z dokumentacją przetargową.

ZAŁĄCZNIKI