www.znm.kutno.pl

INFORMACJE
Kutno, dnia 04.01.2019 r.

Listy na wynajem lokali mieszkalnych i socjalnych obowiązujących w 2018 r.

Rejestr osób spełniających kryteria do wynajęcia lokalu mieszkalnego w 2019 roku
Lista osób zakwalifikowanych do wynajęcia lokalu mieszkalnego w 2019 roku
Rejestr osób spełniających kryteria do wynajęcia lokalu socjalnego w 2019 roku
Lista osób zakwalifikowanych do wynajęcia lokalu socjalnego w 2019 rokuKutno, dnia 06.11.2018 r.

Listy na wynajem lokali mieszkalnych i socjalnych obowiązujących w 2019 r.

Projekt listy osób zakwalifikowanych do wynajęcia lokalu socjalnego w 2019 roku
Projekt listy osób zakwalifikowanych do wynajęcia lokalu mieszkalnego w 2019 roku
Lista wniosków o wynajem lokali odrzuconych w 2019 rokuKutno, dnia 03.01.2018 r.

Listy na wynajem lokali mieszkalnych i socjalnych obowiązujących w 2018 r.

Rejestr osób spełniających kryteria do wynajęcia lokalu mieszkalnego w 2018 roku
Lista osób zakwalifikowanych do wynajęcia lokalu mieszkalnego w 2018 roku
Rejestr osób spełniających kryteria do wynajęcia lokalu socjalnego w 2018 roku
Lista osób zakwalifikowanych do wynajęcia lokalu socjalnego w 2018 rokuKutno, dnia 30.10.2017 r.

Listy na wynajem lokali mieszkalnych i socjalnych obowiązujących w 2018 r.

Projekt listy osób zakwalifikowanych do wynajęcia lokalu socjalnego w 2018 roku
Projekt listy osób zakwalifikowanych do wynajęcia lokalu mieszkalnego w 2018 roku
Lista wniosków o wynajem lokali odrzuconych w 2018 rokuUWAGA

Zarząd Nieruchomości Miejskich w Kutnie w celu ułatwienia mieszkańcom spłaty zadłużenia z tytułu należności za korzystanie z lokali mieszkalnych i socjalnych z dniem 1 września 2014 roku dopuszcza możliwość uregulowania zaległości w formie świadczenia rzeczowego (świadczenie w miejsce zobowiązania pieniężnego w rozumieniu art. 453 kc). Z takiej formy pomocy mogą skorzystać najemcy lokali mieszkalnych (komunalnych i socjalnych) oraz osoby zajmujące lokale bez tytułu prawnego.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z poniższą dokumentacją.

Pełna treść ogłoszenia
Wniosek o odpracowanie zadłużeniaINFORMACJA

Zarząd Nieruchomości Miejskich w Kutnie informuje , że w 2014 roku na podstawie UCHWAŁY NR XLIII/417/13 RADY MIASTA KUTNO z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu, ulegają zmianie zasady wynajmu lokali z zasobu mieszkaniowego Miasta Kutno.

Poniżej zamieszczamy pełną treść informacji oraz Uchwałę Rady Miasta Kutno w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kutno wraz z wnioskiem o wynajęcie lokalu mieszkalnego.

Pełna treść informacji
Uchwała Rady Miasta Kutno wraz z załącznikami
Wniosek o zmianę umowy najmu, przywrócenie tytułu prawnego
Wniosek o najem lokalu, lokalu socjalnego, zamianę lokalu
Wniosek o dobrowolną zamianę lokalu
Uchwała Rady Miasta Kutno w sprawie zmiany zasad wynajmowania lokali, regulamin przyznawania punktów.