www.znm.kutno.pl

O FIRMIE

Misją Zarządu Nieruchomości Miejskich w Kutnie jest realizacja polityki mieszkaniowej Miasta Kutno poprzez zaspokajanie bieżących i przyszłych zbiorowych potrzeb mieszkaniowych społeczności lokalnej, skuteczne i efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym w drodze świadczenia usług oraz wpływanie na rzecz poprawy jakości życia osób zamieszkałych i użytkujących lokale będące własnością Gminy Miejskiej Kutno.
statut
Misja i główne cele Zarządu Nieruchomości
Miejskich w Kutnie

Firma Zarząd Nieruchomości Miejskich w Kutnie działa od 01 stycznia 2005. Wówczas to zakład przejął od Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kutnie administrację i zarząd lokalami mieszkalnymi komunalnymi i lokalami użytkowymi.

Przedmiotem działania Zakładu jest realizacja zadań własnych Miasta Kutno w zakresie gospodarki nieruchomościami, w tym zarządzanie lokalami służącymi do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, lokalami użytkowymi oraz innymi miejskimi obiektami.
statut
Statut Zarządu Nieruchomości
Miejskich w Kutnie