www.znm.kutno.pl

PRZETARGI - OGŁOSZENIA
Kutno, dn. 09.05.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zarząd Nieruchomości Miejskich w Kutnie ul. Oporowska 5 ogłasza postępowanie przetargowe którego przedmiotem jest wykonanie instalacji c. o. i c. w. u. wraz z węzłem cieplnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Sienkiewicza 9 w Kutnie.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z dokumentacją przetargową.

Dokumentacja przetargowa

Ogłoszenie ważne do dnia 27.05.2019 r.