www.znm.kutno.pl

PRZETARGI - WYNIKI
Kutno, dn. 24.04.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Sprawa Nr 1/ZNM/2019

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: "Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wybickiego 16 w Kutnie".

Pełna treść informacjiKutno, dn. 09.04.2019 r.
Informacja z otwarcia ofert
Sygnatura: 1/ZNM/2019

Dotyczy: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Kutnie przy ul. Wybickiego 16.

Pełna treść informacji