www.znm.kutno.pl

PRZETARGI - WYNIKI
Kutno, dn. 11.06.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Sprawa Nr 2/ZNM/2019

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: "Wykonanie instalacji c. o. i c. w. u. wraz z węzłem cieplnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Sienkiewicza 9 w Kutnie".

Pełna treść informacjiKutno, dn. 27.05.2019 r.
Informacja z otwarcia ofert
Sygnatura: 2/ZNM/2019

Dotyczy: Wykonanie instalacji c.o. i c.w.u wraz z węzłem cieplnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Sienkiewicza 9 w Kutnie.

Pełna treść informacjiKutno, dn. 24.04.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Sprawa Nr 1/ZNM/2019

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: "Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wybickiego 16 w Kutnie".

Pełna treść informacjiKutno, dn. 09.04.2019 r.
Informacja z otwarcia ofert
Sygnatura: 1/ZNM/2019

Dotyczy: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Kutnie przy ul. Wybickiego 16.

Pełna treść informacji