Informacja o wynikach naboru

Zarząd Nieruchomości Miejskich w Kutnie informuje o wynikach naboru na stanowisko Referenta w Sekcji Administracyjno-Pracowniczej.