RODO

Z dniem 24 maja 2018 roku decyzją Dyrektora ZNM w Kutnie do pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Kutnie została powołana, Radca Prawny Agnieszka Wójkowska - Pawlak.

Dyrektor ZNM w Kutnie
Marian Sierpiński

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY POBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY


Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych Zarząd Nieruchomości Miejskich w Kutnie ul. Oporowska 5, 99 300 Kutno dane kontaktowe: tel/fax 24 2528100

2) inspektorem ochrony danych jest Pani Agnieszka Wójkowska Pawlak, mail: rodo@znm.kutno.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Zarządu Nieruchomości Miejskich na podstawie art. 6 ust 1 pkt a), b) i c) w związku z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty uprawnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, podmioty które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające)

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 3, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa, nie dłuższy niż jest to niezbędne do dochodzenia roszczeń prawnych nie dłuższy niż jest to konieczne do celów statystycznych dla których dane są przetwarzane

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe jeśli tak zostało określone w przepisach prawa lub dobrowolne jeżeli odbywa się na podstawie twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji określonych czynności lub brak możliwości zawarcia umowy,

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

  RODO
 • Kontakt

  • Kutno ul. Oporowska 5
  • (24) 252-81-00
  • (od 7:00 do 15:00)
  • sekretariat@znmkutno.pl