Informacja o wynikach naboru

Zarząd Nieruchomości Miejskich w Kutnie informuje o wynikach naboru na stanowisko Referenta w Sekcji Eksploatacji.