Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Zarząd Nieruchomości Miejskich w Kutnie ustala wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.