Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Zarząd Nieruchomości Miejskich w Kutnie ustala wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie.