Przetarg na roboty budowlane

Zarząd Nieruchomości Miejskich w Kutnie ul. Oporowska 5 ogłasza postępowanie przetargowe, którego przedmiotem jest termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Kutnie przy ul. Wybickiego 14.


Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z dokumentacją przetargową.