Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zarząd Nieruchomości Miejskich w Kutnie ustala wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.