AKTUALNOŚCI

Odpracuj swoje zadłużenie
Informacje

Odpracuj swoje zadłużenie

2014-08-01 11:50:00

Zarząd Nieruchomości Miejskich w Kutnie w celu ułatwienia mieszkańcom spłaty zadłużenia z tytułu należności za korzystanie z lokali mieszkalnych i socjalnych z dniem 1 września 2014 roku dopuszcza możliwość uregulowania zaległości w formie świadczenia rzeczowego (świadczenie w miejsce zobowiązania pieniężnego w rozumieniu art. 453 kc). Z takiej formy pomocy mogą skorzystać najemcy lokali mieszkalnych (komunalnych i socjalnych) oraz osoby zajmujące lokale bez tytułu prawnego.

Czytaj dalej